Kraambed

Kraambed

Kraambed

Medische controles

Er zijn medische controles nodig om te beoordelen of het herstel van de moeder normaal verloopt en de conditie van het kind goed is. Het is onze taak om het normale verloop te bewaken. De kraamverzorgster heeft een ondersteunende taak tijdens de kraamtijd. Zij is een aantal uren per dag in het gezin (2-8 uur per dag) en rapporteert haar controles en bevindingen aan ons. Wij zijn verantwoordelijk voor het te voeren beleid gedurende de kraamperiode.Veel vragen over jezelf, de baby of de voeding kan de kraamverzorgster doorgaans al beantwoorden.

Natuurlijk kun je ook altijd bij ons terecht met vragen. Ook voor deze vragen zijn we bereikbaar op het spoednummer.

Nacontrole

De nacontrole plannen we doorgaans zes weken na de bevalling. Voor deze nacontrole kun je aan het einde van het kraambed contact opnemen met de praktijkassistente. Het doel van deze controle is nogmaals de controle van de bloeddruk, het ijzergehalte van het bloed en je gewicht. Ook bespreken we het lichamelijke herstel en het emotionele aspect van de gebeurtenis. Soms krijg je een persoonlijk advies voor een eventuele volgende zwangerschap of geboorte, omdat er bijzonderheden zijn opgetreden. Ook bespreken we hoe het met de baby gaat.

Kraambed

Partner ook welkom

Kom gerust samen

Wanneer je partner het prettig vindt om bij de nacontrole aanwezig te zijn, is ook hij/zij van harte welkom!

Bij onze praktijk kun je tevens terecht voor een anticonceptieconsult en een spiraalplaatsing en/of -verwijdering.