Bel ons
Naar Instagram
Naar Facebook
onderzoek

Echoscopisch onderzoek

Tijdens de zwangerschap worden een aantal onderzoeken standaard uitgevoerd. Dit is het bloedonderzoek in het begin van de zwangerschap (zie het kopje “eerste afspraak”), de termijnecho en de uitgebreide echo bij 18-22 weken. In onze praktijk hoort hier ook de liggingsecho bij.

Termijnecho

We starten met een vroege (vaginale) echo vanaf 7 weken zwangerschap. We kunnen dan kijken of het hartje klopt, of het een eenling of meerling is en of het op de juiste plek in de baarmoeder zit.

Vanaf 10 weken wordt er een termijnecho gemaakt om de uitgerekende datum te bepalen meten we de kop-stuitlengte (CRL).

SEO ( 20 weken echo)

Tijdens deze echoscopische controle worden onder andere de organen, hersenen en botstructuren van de baby beoordeeld. Niet elke afwijking kan echoscopisch ontdekt worden. Het onderzoek zit in het basispakket van de zorgverzekering en wordt uitgevoerd door echoscopisten/gynaecologen in het AZM.

     

Liggingsecho

In onze praktijk wordt bij 36 weken zwangerschap een liggingsecho gemaakt. Het is belangrijk zeker te weten hoe het kind voor de geboorte ligt.

Prenatale Screening

Als ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor voor prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO).

Het doel van prenatale screening is om zwangeren die dat wensen, tijdig te informeren over de eventuele aanwezigheid van een of meer aandoeningen, zodat ze een keuze kunnen maken uit verschillende handelingsopties.

De zwangere en haar partner kan kiezen voor twee veschillende vormen van prenatale screening:

  1. Screening op down-, edwards-, en patausyndroom met de combinatietest of de NIPT
  2. Een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) oftewel de 20 wekenecho, waarmee de zwangere informatie krijgt of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke structurele afijkingen bij de foetus (zie folders hierboven)

Voor zwangere vrouwen en hun partners is meer informatie over screening tijdens de zwangerschap te vinden op:

Onderzoek van mijn ongeboren kind

https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/

Bloedonderzoek Zwangeren

https://www.pns.nl/bloedonderzoek-zwangeren

Meer over nipt

https://www.meerovernipt.nl/

NIPT & Combinatietest

NIPT

De NIPT is een onderzoek waarbij het bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht.

Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoom afwijkingen en kan zo bepalen of het kind Down- Edward- of Patausyndroom heeft. In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta (moederkoek) en DNA dat afkomstig is van de moeder.

Je kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

Indien de uitslag van de test niet afwijkend is dan klopt deze bijna altijd. Je hoeft dan geen vervolgonderzoek te laten doen.

De kosten van de NIPT zijn  rond de € 175,-

Nevenbevindingen bij de NIPT;

Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen dan Down-, Edwards-, of Patausyndroom vinden bij het kind, in de placenta en zeer zeldzaam bij de zwangere zelf. Dat zijn nevenbevindingen. Je beslist zelf of je nevenbevindingen wilt weten.

Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen, van heel ernstig tot minder ernstig. Om zeker te weten om wat voor nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek nodig, meestal een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.

Van alle 1.000 zwangeren die kiezen voor de NIPT, krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is.

Kijk op

http:// onderzoek van mijn ongeboren kind

voor meer informatie over de NIPT en nevenbevindingen.

Als je voor de NIPT kiest, bepaalt je daarna of je ook de nevenbevindingen wilt weten of niet.

Uiteraard zullen wij, indien je dat wenst, alle onderzoeken die mogelijk zijn in de zwangerschap met je bespreken.

Je bepaalt zelf of je deze onderzoeken laat doen. In onderstaande brochure lees je meer over de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom.

  

 

De Combinatietest

De combinatietest bestaat uit een combinatie van 2 onderzoeken:

- Een bloedonderzoek van de zwangere in de periode van 9 tot 14 weken. Het laboratorium onderzoekt het bloed.

- Een nekplooimeting met de echo bij het kind in de periode van 11 tot 14 weken. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans op Down-, Edwards- of Patausyndroom.

Let wel: de combinatietest berekent de kans dat het kind Down-, Edwards- of Patausyndroom heeft. Het onderzoek geeft geen zekerheid.

De kosten van de combinatietest zijn rond de € 168,-

Aanmelden

VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK SCHOFFELEN VAN VLEUTEN
Concordiastraat 2a (hoek Raadhuisstraat)
6226 GD Heer

Telefoon (043) 3251075

Maastricht, met spreekuurlocaties en echo's in Heer, Daalhof, Amby, Brusselsepoort en Eijsden.

© 2020 Verloskundigen Maastricht KNOV kwaliteitsregister

Beoordeling door klanten:9,4/10 - 518 beoordelingen