Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek

Termijnecho

We starten met een vroege (vaginale) echo vanaf 7 weken zwangerschap. We kunnen dan kijken of het hartje klopt, of het een eenling of meerling is en of het op de juiste plek in de baarmoeder zit. Vanaf 10 weken wordt er een termijnecho gemaakt om de uitgerekende datum te bepalen meten we de kop-stuitlengte (CRL).

SEO (13 weken echo)

De 13-weken SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek) is bedoeld om het ongeboren kind te laten onderzoeken op lichamelijke afwijkingen. Deze echo kan plaatsvinden tussen in de periode die ligt tussen 12 wkn.+3 dgn. t/m 14 wkn+3 dgn. Het eerste trimester SEO wordt aangeboden in het kader van de landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie. Lees er meer over op de website van PNS.

Onderzoek

SEO (20 weken echo)

Tijdens deze echoscopische controle worden onder andere de organen, hersenen en botstructuren van de baby beoordeeld. Niet elke afwijking kan echoscopisch ontdekt worden. Het onderzoek zit in het basispakket van de zorgverzekering en wordt uitgevoerd door echoscopisten/gynaecologen in het AZM.

Liggingsecho

In onze praktijk wordt bij 36 weken zwangerschap een liggingsecho gemaakt. Het is belangrijk zeker te weten hoe het kind voor de geboorte ligt.

Verschillende vormen van prenatale screening

De zwangere en haar partner kan kiezen voor twee verschillende vormen van prenatale screening:

  1. NIPT (screening op down-, edwards-, en patausyndroom)
  2. 13-wkn. & 20-wkn. SEO (structureel echoscopisch onderzoek). Met deze medische echo onderzoeken kan informatie verkregen worden over eventuele aanwijzingen voor structurele lichamelijk afwijkingen. Lees er meer over op de website van PNS.

U beslist zelf of u deze onderzoeken wilt ondergaan.

Onderzoek

NIPT

De NIPT is een onderzoek waarbij het bloed van de zwangere wordt afgenomen en onderzocht.

Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoom afwijkingen en kan zo bepalen of het kind Down- Edward- of Patausyndroom heeft. In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta (moederkoek) en DNA dat afkomstig is van de moeder.

Je kunt de NIPT laten doen vanaf 10 weken zwangerschap.

Indien de uitslag van de test niet afwijkend is dan klopt deze bijna altijd. Je hoeft dan geen vervolgonderzoek te laten doen.

Er zijn vanaf 1 april 2023 geen kosten verbonden aan het uitvoeren van de NIPT.

Informatie over prenatale screening

Je leest er meer over op deze website.

Lees verder

Bloedonderzoek Zwangeren

Je leest er meer over op deze website.

Lees verder

Meer informatie over de NIPT

Je leest er meer over op deze website.

Lees verder

Nevenbevindingen bij de NIPT

Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen dan Down-, Edwards-, of Patausyndroom vinden bij het kind, in de placenta en zeer zeldzaam bij de zwangere zelf. Dat zijn nevenbevindingen. Je beslist zelf of je nevenbevindingen wilt weten.

Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen, van heel ernstig tot minder ernstig. Om zeker te weten om wat voor nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek nodig, meestal een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.

Van alle 1.000 zwangeren die kiezen voor de NIPT, krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is.

Kijk op deze website voor meer informatie over de NIPT en nevenbevindingen. Als je voor de NIPT kiest, bepaalt je daarna of je ook de nevenbevindingen wilt weten of niet. Uiteraard zullen wij, indien je dat wenst, alle onderzoeken die mogelijk zijn in de zwangerschap met je bespreken. Je bepaalt zelf of je deze onderzoeken laat doen.